نقشه فنی تیلر۹۰۰بنزینی

نقشه فنی قطعات یدکی موتور و گیربکس  تیلر های مدل ۹۰۰بنزینی

جهت خرید قطعه مورد نظر دو راه وجود دارد :

۱ – از طریق کد قطعه و جستجو :

به عنوان مثال اگر شما بخواهید چرخ  را خریداری کنید از تصویر زیر کد تصویر و شماره قطعه را وارد قسمت جستجو  می کنید ۱۹-۱-۹۰۰

۲ – از قسمت دسته بندی ,  گروه مورد نظر را انتخاب و کالا یا قطعه را انتخاب می کنید و ادامه خرید را انجام می دهید.

قطعات بدنه و گیربکس تیلر کولتیواتور ۹۰۰ – HT900- WM900-DN900 ویما هندا هویتان

قطعات موتور تیلرکولتیواتور های بنزینی – موتور های ۱۶۸ – ۱۷۰ -۱۶۰ -gx200